Spotsylvania Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Spotsylvania Gông
—  Gông  —
Spotsylvania County, Virginia
Spotsylvania Gông gì ôi-dé
Spotsylvania Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.spotsylvania.va.us

Spotsylvania Gông (Ĭng-ngṳ̄: Spotsylvania County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.