Stanton Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Stanton Gông
—  Gông  —
Stanton County, Nebraska
Stanton Gông gì ôi-dé
Stanton Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Stanton Gông (Ĭng-ngṳ̄: Stanton County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.