Stearns Gông (Minnesota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Stearns Gông
—  Gông  —
Stearns County, Minnesota
Stearns Gông gì ôi-dé
Stearns Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Minnesota
Uōng-câng www.co.stearns.mn.us

Stearns Gông (Ĭng-ngṳ̄: Stearns County) sê Mī-guók Minnesota gì siŏh ciáh gông.