Stone Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Stone Gông
—  Gông  —
Stone County, Arkansas
Stone Gông gì ôi-dé
Stone Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Stone Gông (Ĭng-ngṳ̄: Stone County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.