Sublette Gông (Wyoming)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Sublette Gông
—  Gông  —
Sublette County, Wyoming
Sublette Gông gì ôi-dé
Sublette Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Wyoming
Uōng-câng www.sublettewyo.com

Sublette Gông (Ĭng-ngṳ̄: Sublette County) sê Mī-guók Wyoming gì siŏh ciáh gông.