Sucre

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

SucreBolivia hièng-huák diē-sié giĕ-diâng gì siū-dŭ, bók-guó Bolivia céng-hū gĭ-guăng dŭ găk La Paz hŭ-uái.