Sìng Câi-gĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Sung Jae-ki dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋

Misba-ul-Hak(, Urdu-ngṳ̄: مصباح ال حق 1974 n. 5 ng. 28 h. ) sê Pakistan Cricket player, , captajn Pakistan Cricket team 2010. hô̤


Pakistani cricketers