跳至內容

分類:Dâi-hàng Mìng-guók ìng-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Dâi-hàng Mìng-guók ìng-ŭk" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 7 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 7 hiĕk.