Tòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáuk cṳ̄ng tòng

Tòng (糖) sê siŏh cṳ̄ng dièu-lâiu, â̤ diĕng.