Tā̤-cék

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tā̤-cék(體積) sê dò̤ lā̤ biĕu-sê nó̤h ciéng niŏh-uâi kŭng-găng gì liông. Cuòi sê siŏh ciáh săng-mì dô-liông. Nâ sê buóh siōng biĕu-sê siŏh ciáh ṳ̀ng-ké diē-sié â̤ diō niŏh-uái ĭk-tā̤, cêu hô̤ lā̤ ciā ṳ̀ng-ké gì ṳ̀ng-cék(容積).