Tū-pī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tū-pī (土匪), cêu-sê â̤ tău, chiōng báh-sáng gâe̤ng sĕng-lī-nè̤ng gì nó̤h, hĕ̤k-chiā lék-sáuk, kŭi băh-méng-chió, cēu-sṳ̆, báuk nó̤h, mâ̤ dŭk-pīng dēng-dēng, kó̤ có̤ cūng-kuāng ùi-huák gì dâi-gé sĕng-uăk gì dê-huŏng ū-cŏng sié-lĭk.