Tṳ̆-ciŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Tṳ̆-ciŭ-chê dêng-hióng lì gì)
跳至導覽 跳至搜尋
Tṳ̆-ciŭ diŏh Hù-nàng gì ôi-dé

Tṳ̆-ciŭDṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.