跳至內容

Telegram

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Telegram

Telegram sê siŏh bĭh kuá-bìng-dàicék-sì tŭng-séng niōng-giông. Ĭ gì káh-hô-duăng sê cê̤ṳ iù gâe̤ngkăi-huóng nguòng-dâi-mā niōng-giông, dáng-sê hók-ô-duăngciŏng-ô niōng-giông. Guăng-huŏng ô kăi-huóng API, ciŏng-uâng cêu ô iā sâ̤ dâ̤-săng-huŏng káh-hô-duăng ké̤ṳk sōng lāu.