Tensas Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tensas Gông
—  Gông  —
Tensas County, Louisiana
Tensas Gông gì ôi-dé
Tensas Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Tensas Gông (Ĭng-ngṳ̄: Tensas County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.