Tezuka Osamu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tezuka Osamu (1951 nièng)

Tezuka Osamu (手塚 治虫? 1928 nièng 11 nguŏk 13 hô̤ – 1989 nièng 2 nguŏk 9 hô̤)Nĭk-buōngMâng-uâ-gă. Dâi-biēu gì cáuk-pīng ô «Tetsuwan Atom» (鉄腕アトム), «Black Jack» (ブラック・ジャック), «Hinotori» (火の鳥), «Jungle Taitei» (ジャングル大帝), «Mitsume ga Tōru» (三つ目がとおる), dēng-dēng.

Gĭng-lĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Tezuka Osamu găk Ōsaka-hū chók-sié. 17 huói cháung-cáuk tàu siŏh buô gì cáuk-pīng «Mā-chan gì Nĭk-gé» (マアチャンの日記帳), cĭ-hâiu bô cháung-cáuk «Shin Takarajima» (新宝島), huāng-hióng iā hō̤. 1950 nièng gáu 1954 nièng, Tezuka Osamu cháung-cáuk «Jungle Taitei». 1951 nièng uâ lāu «Atom Dâi-sé̤ṳ» (アトム大使), cuòi sê Atom (アトム) gì tàu siŏh-huòi dĕng-diòng. 1952 nièng 2 nguŏk 4 hô̤, «Tetsuwan Atom» kăi-sṳ̄ diŏh «Cĭu-kăng Siéu-nièng Magazine» (週刊少年Magazine) lièng-cāi.

1953 nièng, Tezuka Osamu buăng-kó̤ Tokiwa-sō (トキワ荘) dêu, dùng-nièng uâ lāu siéu-nṳ̄ mâng-uâ (少女漫畫) «Ribon no Kishi» (リボンの騎士). 1959 nièng, «Tetsuwan Atom» iù Matsuzaki Production (松崎プロダクション) dông-uâ-huá, sê Nĭk-buōng dê̤ṳng-iéu gì lièng-sṳ̆k dông-uâ. 1961 nièng, Tezuka Osamu cháung-lĭk Mushi Production (虫プロダクション). Ciā nièng 8 nguŏk 11 hô̤, duâi-giāng Tezuka Makoto (手塚 真) chók-sié.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Osamu Tezuka