Thomas Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Thomas Gông
—  Gông  —
Thomas County, Nebraska
Thomas Gông gì ôi-dé
Thomas Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Thomas Gông (Ĭng-ngṳ̄: Thomas County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.