Thurston Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Thurston Gông
—  Gông  —
Thurston County, Nebraska
Thurston Gông gì ôi-dé
Thurston Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Thurston Gông (Ĭng-ngṳ̄: Thurston County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.