Thurston Gông (Washington)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Thurston Gông
—  Gông  —
Thurston County, Washington
Thurston Gông gì ôi-dé
Thurston Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Washington
Uōng-câng www.co.thurston.wa.us

Thurston Gông (Ĭng-ngṳ̄: Thurston County) sê Mī-guók Washington gì siŏh ciáh gông.