Tiè-mà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Tiè-mà

Tiè-mà(啼嘛) iā hô̤ lā̤ tiè(啼), sê siŏh cṳ̄ng biēu-cìng, ék-buăng biēu-sê nè̤ng mâ̤ sōng-kuái hĕ̤k-ciā iā gĭ-dông.