Tiō-uòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Tiō-uòng

Tiō-uòng (橢圓) iâ hô̤ lā̤ tiō-uòng-hìng (橢圓形), sê gī-hò̤ diē-sié gì siŏh cṳ̄ng hìng-câung.

Tiō-uòng gì biĕu-cūng huŏng-tiàng sê: