Tompkins Gông (New York)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tompkins Gông
—  Gông  —
Tompkins County, New York
Tompkins Gông gì ôi-dé
Tompkins Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng tompkinscountyny.gov

Tompkins Gông (Ĭng-ngṳ̄: Tompkins County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.