Towner Gông (North Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Towner Gông
—  Gông  —
Towner County, North Dakota
Towner Gông gì ôi-dé
Towner Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Dakota
Uōng-câng townercountynd.com

Towner Gông (Ĭng-ngṳ̄: Towner County) sê Mī-guók North Dakota gì siŏh ciáh gông.