Treutlen Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Treutlen Gông
—  Gông  —
Treutlen County, Georgia
Treutlen Gông gì ôi-dé
Treutlen Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Treutlen Gông (Ĭng-ngṳ̄: Treutlen County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.