Trousdale Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Trousdale Gông
—  Gông  —
Trousdale County, Tennessee
Trousdale Gông gì ôi-dé
Trousdale Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng www.hartsvilletrousdale.com

Trousdale Gông (Ĭng-ngṳ̄: Trousdale County) sê Mī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.