Tunica Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tunica Gông
—  Gông  —
Tunica County, Mississippi
Tunica Gông gì ôi-dé
Tunica Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng www.tunicacounty.com

Tunica Gông (Ĭng-ngṳ̄: Tunica County) sê Mī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.