Tyler Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tyler Gông
—  Gông  —
Tyler County, West Virginia
Tyler Gông gì ôi-dé
Tyler Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.tylercountywv.com

Tyler Gông (Ĭng-ngṳ̄: Tyler County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.