Uòng-háe̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uòng-háe̤ng

Uòng-háe̤ng (黃巷) sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu háe̤ng. Ciā háe̤ng să̤-hióng lièng Âu-gă̤, dĕ̤ng-hióng lièng Báik-ék-chék Báe̤k-lô (八一七北路).