Unorganized Gông (Alaska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Unorganized Gông
—  Gông  —
Unorganized County, Alaska
Unorganized Gông gì ôi-dé
Unorganized Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Alaska
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Unorganized Gông (Ĭng-ngṳ̄: Unorganized County) sê Mī-guók Alaska gì siŏh ciáh gông.