Vladimir Putin

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Vladimir Putin

Vladimir Putin (Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Владимир Владимирович Путин; 1952 nièng 10 nguŏk 7 hô̤ –  ) sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Ĭ găk 2000 nièng gáu 2008 nièng gâe̤ng 2012 nièng gáu hiêng-câi sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì cūng-tūng, găk 1999 nièng gáu 2000 nièng gâe̤ng 2008 nièng gáu 2012 nièng sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì cūng-lī.