Wahkiakum Gông (Washington)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wahkiakum Gông
—  Gông  —
Wahkiakum County, Washington
Wahkiakum Gông gì ôi-dé
Wahkiakum Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Washington
Uōng-câng www.co.wahkiakum.wa.us

Wahkiakum Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wahkiakum County) sê Mī-guók Washington gì siŏh ciáh gông.