跳至內容

Wall Gă̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Wall Gă̤ (Ĭng-ngṳ̄: Wall Street) sê Mī-guók Niū-iók gì siŏh dèu gă̤, Mī-guók cêng sâ̤ gĭng-ṳ̀ng gĭ-gáiu dŭ găk cī dèu gă̤, bău-guák Niū-iók Céng-guóng Gău-ĭk-sū gâe̤ng NASDAQ gì cūng-buô.