Warren Gông (New York)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Warren Gông
—  Gông  —
Warren County, New York
Warren Gông gì ôi-dé
Warren Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New York
Uōng-câng warrencountyny.gov

Warren Gông (Ĭng-ngṳ̄: Warren County) sê Mī-guók New York gì siŏh ciáh gông.