Washington Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Washington Gông
—  Gông  —
Washington County, Louisiana
Washington Gông gì ôi-dé
Washington Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Washington Gông (Ĭng-ngṳ̄: Washington County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.