Washington Gông (Vermont)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Washington Gông
—  Gông  —
Washington County, Vermont
Washington Gông gì ôi-dé
Washington Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Vermont
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Washington Gông (Ĭng-ngṳ̄: Washington County) sê Mī-guók Vermont gì siŏh ciáh gông.