Washtenaw Gông (Michigan)

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Washtenaw Gông
—  Gông  —
Washtenaw County, Michigan
Washtenaw Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Michigan
Uōng-câng www.ewashtenaw.org

Washtenaw Gông (Ĭng-ngṳ̄: Washtenaw County) sê Mī-guók Michigan gì siŏh ciáh gông.