Waukesha Gông (Wisconsin)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Waukesha Gông
—  Gông  —
Waukesha County, Wisconsin
Waukesha Gông gì ôi-dé
Waukesha Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Wisconsin
Uōng-câng waukeshacounty.gov

Waukesha Gông (Ĭng-ngṳ̄: Waukesha County) sê Mī-guók Wisconsin gì siŏh ciáh gông.