Wells Gông (North Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wells Gông
—  Gông  —
Wells County, North Dakota
Wells Gông gì ôi-dé
Wells Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Dakota
Uōng-câng www.wellscountynd.com

Wells Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wells County) sê Mī-guók North Dakota gì siŏh ciáh gông.