West Baton Rouge Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
West Baton Rouge Gông
—  Gông  —
West Baton Rouge County, Louisiana
West Baton Rouge Gông gì ôi-dé
West Baton Rouge Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

West Baton Rouge Gông (Ĭng-ngṳ̄: West Baton Rouge County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.