West Carroll Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
West Carroll Gông
—  Gông  —
West Carroll County, Louisiana
West Carroll Gông gì ôi-dé
West Carroll Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

West Carroll Gông (Ĭng-ngṳ̄: West Carroll County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.