White Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
White Gông
—  Gông  —
White County, Tennessee
White Gông gì ôi-dé
White Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

White Gông (Ĭng-ngṳ̄: White County) sê Mī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.