White Pine Gông (Nevada)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
White Pine Gông
—  Gông  —
White Pine County, Nevada
White Pine Gông gì ôi-dé
White Pine Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nevada
Uōng-câng www.whitepinecounty.net

White Pine Gông (Ĭng-ngṳ̄: White Pine County) sê Mī-guók Nevada gì siŏh ciáh gông.