Wicomico Gông (Maryland)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wicomico Gông
—  Gông  —
Wicomico County, Maryland
Wicomico Gông gì ôi-dé
Wicomico Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Maryland
Uōng-câng www.wicomicocounty.org

Wicomico Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wicomico County) sê Mī-guók Maryland gì siŏh ciáh gông.