Wilcox Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wilcox Gông
—  Gông  —
Wilcox County, Georgia
Wilcox Gông gì ôi-dé
Wilcox Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Wilcox Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wilcox County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.