Wilkinson Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wilkinson Gông
—  Gông  —
Wilkinson County, Georgia
Wilkinson Gông gì ôi-dé
Wilkinson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng www.wilkinsoncounty.net

Wilkinson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wilkinson County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.