Wilkinson Gông (Mississippi)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wilkinson Gông
—  Gông  —
Wilkinson County, Mississippi
Wilkinson Gông gì ôi-dé
Wilkinson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Mississippi
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Wilkinson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wilkinson County) sê Mī-guók Mississippi gì siŏh ciáh gông.