Williamson Gông (Tennessee)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Williamson Gông
—  Gông  —
Williamson County, Tennessee
Williamson Gông gì ôi-dé
Williamson Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Tennessee
Uōng-câng williamsoncounty-tn.gov

Williamson Gông (Ĭng-ngṳ̄: Williamson County) sê Mī-guók Tennessee gì siŏh ciáh gông.