Windham Gông (Connecticut)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Windham Gông
—  Gông  —
Windham County, Connecticut
Windham Gông gì ôi-dé
Windham Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Connecticut
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Windham Gông (Ĭng-ngṳ̄: Windham County) sê Mī-guók Connecticut gì siŏh ciáh gông.