Windham Gông (Vermont)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Windham Gông
—  Gông  —
Windham County, Vermont
Windham Gông gì ôi-dé
Windham Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Vermont
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Windham Gông (Ĭng-ngṳ̄: Windham County) sê Mī-guók Vermont gì siŏh ciáh gông.