Winnebago Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Winnebago Gông
—  Gông  —
Winnebago County, Illinois
Winnebago Gông gì ôi-dé
Winnebago Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng www.wincoil.us

Winnebago Gông (Ĭng-ngṳ̄: Winnebago County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.