Wirt Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wirt Gông
—  Gông  —
Wirt County, West Virginia
Wirt Gông gì ôi-dé
Wirt Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.wirtcounty.wv.gov

Wirt Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wirt County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.